Predmet činnosti

Cieľom združenia je aj poskytovanie bezodplatného právneho poradenstva pre ľudí v hmotnej núdzi.“

Združenie sa zameriava na rozvoj vzdelávania ako celku, lektorovanie, realizáciu prednášok a školení a na podporu osobného rozvoja. Za týmto účelom vytvára a vydáva vzdelávacie materiály.“

OZ má OPRÁVNENIE K PRIJATIU PRÍSLUŠNÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE 2022, uvedené je zapísané v NOTÁRSKOM CENTRÁLNOM REGISTRI URČENÝCH PRÁVNICKÝCH osôb, vedených pod spisovou značkou NCRls 38772/2022 zo dňa 11.11.2022