Kontakt

Názov združenia:Bunka pre život

Adresa:
JUDr. Barbora Vrbová
ulica Horná  26/79
blok A, 1. poschodie, kancelária č.4
Banská Bystrica
974 01

telefónne číslo: 0903 901 620


IČO: 45772061

Číslo účtu: SK0911110000001369447018
Unicredit Bank Czech and Slovakia

E-mail: info@bunkaprezivot.sk